ElektrikerJobb
Finn din lokale elektriker

Generelt om ditt anlegg

Etter loven trenger du elektriker dersom du skal utføre arbeid på det elektriske anlegget som innebærer fastmontering av elektronikk, bytting av stikkontakter og annet Fast montert elektriske utstyr. 

Hva kan jeg gjøre selv?

  • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
  • Skifte deksel på brytere,stikkontakter,og koblingsbokser
  • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25A, med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter til og med 25A, med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16A, med og uten jording.
  • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
  • Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.

Lover og regler for alle elektriske anlegg gjelder for private, bedrifter og organisasjoner 

Eier og bruker av anlegg skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom. Hele loven kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060